Maaskruis

Tot in de 19de eeuw werden de schepen op de Maas getrokken door paarden. Op deze plek moesten de schepen van vaargeul wisselen,waardoor de paarden en hun drijvers naar het jaagpad op de andere oever moesten. Deze oversteek was niet zonder gevaar. Door geld in een offerblok aan een kruis te steken, probeerde men een veilige overtocht af te dwingen. Er werd ook geofferd voor drijvers die het niet overleefd hadden. Een keer per jaar ledigde de pastoor van Vucht het overblok en droeg een mis op aan de lijndrijvers. Er waren meerdere van dergelijke Maaskruisen langs de trekkersroute maar dit is het enige exemplaar dat bewaard bleef.