Schietstand ’t Mikpunt

Boog-, pistool-, revolver- en karabijnschieten.