Sint Christoffelkerk

Aan de Kerkstraat staat een kapel die een overblijfsel vormt van de oorspronkelijk 16de eeuwse dorpskerk. Deze werd aan het begin van de 20ste eeuw afgebroken nadat er een nieuwe kerk was gebouwd. Het 16de eeuwse koor bleef echter bewaard. Tot eind jaren 1960 werd dit laatgotisch bouwwerk uit mergelsteen als kapel gebruikt.Rond het gebouw vind je nog acht grafstenen,waarvan de oudste uit 1616 dateert. Het geheel is beschermd als dorpsgezicht, samen met de achterliggende pastorie.