Sint Monulfus en Gondulfuskerk

De Sint-Monulfus en Gondulfuskerk werd in 1841-1844 gebouwd naar een ontwerp van provinciaal architect Herman Jaminé. In de kerk vind je enkele oude Cultusobjecten, zoals een doopvont uit de 12de eeuw en de 16de eeuwse beelden van Monulfus en Gondulfus. Het orgel werd vernieuwd in 2007 en is een combinatie van een Clerinx-orgel uit 1854 en een Geurts-orgel uit 1912.

Op het kerkplein vind je ook een monument uit 1920 ter nagedachtenis van de gesneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. Het bestaat uit een kalkstenen obelisk met daarop een bronzen beeld van een vrouw in een maliënkolder met een vlag en een zwaard in de hand. Het staat in een vierkanten perkje dat is afgezet met een laag ijzeren hek met kalkstenen pijlertjes. De omgeving van het kerkplein is beschermd als dorpsgezicht.